miércoles, 2 de marzo de 2016

PACK COACHING TRANSICION PROFESIONAL


SEMINARI Intel·ligència i Gestió emocional
La intel·ligència emocional és una forma d'interactuar amb el món, que té molt en compte els sentiments, emocions i engloba habilitats personals i socials tals com el control d'impulsos, l'autoconsciència, la motivació, l'entusiasme, la perseverança, l'empatia,etc.
Desenvolupar les habilitats emocionals acompanyen a sentir-nos més satisfets i en equilibri en els diferents àmbits de la nostra vida: personal, familiar, social i laboral.
Farem un recorregut per aquestes habilitats i treballarem amb el coneixement de les emocions i estats d'ànim, com aprendre a expressar i manejar les emocions, desenvolupar la empatia, el pensament positiu i els propòsits vitals


·          Aprendre la  importància de les emocions positives.
·          Gestionar les nostres emocions i actituds.
·          Viure conscient i comprendre a l'altre. Empatia i consciència personal.
Formadora : Montse Franco Marcús-   Psicóloga y Coach

Dates :          Dilluns de 19,30 a 21h. Díes : 2,9,23,30 de Maig
LLoc :            Centre Civic Sagrera
                      C/ Martí Molins,29 - 08027 Barcelona 
                      

 Informació i Inscripcions trucar al tfno. 93 351 17 02  o email : cclasagrera@bcn.cat 

SEMINARI Viure i gestionar els canvis

 


En aquest seminari reflexionarem sobre el procés canvi i/o transformació, així com farem un treball amb les emocions implicades, la influència de la nostra manera de pensar i com millorar la nostra capacitat de respondre a les exigències que aquests canvis suposen en la nostra vida siguin escollits o com a part de les etapes del cicle vital.
Actualment el ritme de vida ens obliga a acceptar i adaptar-nos a noves situacions de forma molt ràpida i, alhora, aprendre a desprendre's.
Arriscar-se, prendre decisions, ser lliure i assumir la incertesa que esdevenen els canvis i fer un procés de creixement intern que ens connecta cada cop més amb nosaltres mateixos, els altres i sentir-nos més equilibrats, forts i serens.
Ser més conscients de les nostres responsabilitats vers nosaltres mateixos i més capaços d’obrir-nos a noves oportunitats i considerar noves perspectives

Continguts :

  • Camvi i transformació.
  • El procés de canvi. Adaptació i Zona de Confort.
  • Potenciar recursos personals i les emocions facilitadores de motivació..Formadora : Montse Franco Marcús-   Psicóloga y Coach

Dates :          Dilluns de 19,30 a 21h. Díes : 4,11,18 i 25 d'Abril
LLoc :            Centre Civic Sagrera
                      C/ Martí Molins,29 - 08027 Barcelona 
                      

 Informació i Inscripcions trucar al tfno. 93 351 17 02  o email : cclasagrera@bcn.cat


martes, 1 de marzo de 2016

Taller Consciencia i Control de les Emocions

Les emocions commouen i mouen a les persones i es manifesten en cada persona de una forma diferent i això es degut al caràcter, al temperament, la personalitat, la cultura i el context on estiguin.
Interpretem la realitat a partir de les nostres experiències personals, i l'estat emocional present determina la manera com veiem i percebem tot el que ens passa.
L'EMOCIÓ és un impuls intern que indueix a l'acció o bé ens paralitza. Es produeixen per impressions dels sentits, idees o records, que es tradueixen en actituds o formes d'expressió.
Les emocions totes són útils i necessàries per fer front a les situacions que vius , tenen un caràcter de dualitat , amb la seva part positiva i negativa .
Per viure en equilibri i benestar , cal identificar les emocions, cultivar l'habilitat de observar i comprendre que passa al nostre interior. Reconèixer-les, posar-li nom i saber com gestionar-les perquè no ens generin malestar i la sensació de no poder-les controlar. Darrera de cada comportament i de cada pensament hi ha una emoció.
Prestar atenció als nostres pensaments i a la capacitat de fer coherent l'instin, la emoció i el pensament.
Continguts : 


  • Els tres cervells: instintiu, emocional i cognitiu.
  • Identificació i descripció de les emocions bàsiques.
  • Reaccions, estats i respostes
  • L'escolta i l'atenció vers al meu estat emocional
  •  La gestió de les emocions./L'empatia vers l'estat emocional dels altres. 

Formadora : Montse Franco Marcús-   Psicóloga y Coach
Dates :          Dimarts de 18 a 19,30h. A partir 5 d'Abril 2016
LLoc :            Centre Civic Sagrada Familia
                      c/Provenza, 480 -08025 Barcelona

 Inscripcions al tfno. 93 450 89 17 ó  info@ccsagradafamilia.net